پذیرایی و مهمانی؛ غذای خیابانی

اعتیاد آور خوشمزه – ساخته شده با عشق

خواه یک عروسی ، ناهار شغلی یا مهمانی فارغ التحصیلی باشید ، خودرو های پخش غذا و پذیرایی نیازهای ویژه شما را با هیجان و خلاقیت کامل می کند.

آیا می خواهید آن را هنگام راه رفتن آماده کنید؟

تماس بگیرید! 09121234567